Репозиторий АТУ

Determination of casein in milk

Show simple item record

dc.contributor.author Kalimoldina, L.M.
dc.contributor.author Abdykarimova, A.P.
dc.contributor.author Alipbaev, A.N.
dc.date.accessioned 2021-06-23T04:23:46Z
dc.date.available 2021-06-23T04:23:46Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation The Journal Almaty technological University ru_RU
dc.identifier.issn 2304-5681
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2283
dc.description.abstract In the present study the precipitation of casein from the various milk samples such as cow milk, goat milk were studied. The technique of precipitation of casein is used to predict the protein content in the milk samples. It was found that the main components of casein have genetic variants that differ in several amino acid residues. These proteins have a molecular weight of about 20 thousand, an isoelectric point of about 4.7, contain an increased amount of proline (the polypeptide chain has a b-structure) and are resistant to denaturants. ru_RU
dc.description.abstract Зерттеу барысында сиыр сүті, ешкі сүті сияқты әртүрлі сүт үлгілеріндегі казеиннің тұнбасы зерттелді. Сүт үлгілеріндегі ақуыз мөлшерін болжау үшін казеин титрлеу әдісі қолданылады. Казеиннің негізгі компоненттерінің бірнеше аминқышқылдарының қалдықтарымен ерекшеленетін генетикалық нұсқалары бар екендігі анықталды. Бұл ақуыздардың молекулалық салмағы 20 мыңға жуық, изоэлектрлік нүктесі шамамен 4,7, құрамында пролин мөлшері жоғарылаған (полипептидтік тізбек b-құрылымына ие) және денатуранттарға төзімді.
dc.description.abstract В настоящем исследовании изучалось осаждение казеина из различных образцов молока, таких как коровье молоко, козье молоко. Техника осаждения казеина используется для прогнозирования содержания белка в пробах молока. Установлено, что основные компоненты казеина имеют генетические варианты, различающиеся несколькими аминокислотными остатками. Эти белки имеют молекулярную массу около 20 тысяч, изоэлектрическую точку около 4,7, содержат повышенное количество пролина (полипептидная цепь имеет b-структуру) и устойчивы к денатурантам.
dc.publisher Almaty technological university ru_RU
dc.relation.ispartofseries 2021.-№1;p.32-38;
dc.subject Albumin ru_RU
dc.subject Enzyme ru_RU
dc.subject Casein ru_RU
dc.subject Protein ru_RU
dc.subject Phosphoprotein ru_RU
dc.subject Альбумин ru_RU
dc.subject Фермент ru_RU
dc.subject Казеин ru_RU
dc.subject Белок ru_RU
dc.subject Фосфопротеин ru_RU
dc.subject Ақуыз ru_RU
dc.title Determination of casein in milk ru_RU
dc.title.alternative Сүттегі казеинді анықтау ru_RU
dc.title.alternative Определение казеина в молоке ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account