Репозиторий АТУ

2. Технология продуктов питания

2. Технология продуктов питания

 

Новые поcтупления

 • Abdizhapparova, B.T.; Khanzharov, N.S.; Pankina, I.A. (Almaty technological university, 2021-02)
  The role of European documents in the development of learning outcomes is described in the paper. In addition to the main European documents describing the qualification level of graduates, the sectoral frameworks provide ...
 • Абдушукуров, Ж.А.; Кекибаева, А.К. (Алматы технологиялық университеті, 2021-02)
  Қазіргі таңда әлем үшін құрғақ құлмақпен құлмақтау үрдісін қолдану жаңа технология болып саналады. Құлмақты енгізудің мұндай тәсілі тұрақсыз хош иісті майларды сақтауға мүмкіндік береді. Құрғақ құлмақпен құлмақтау ашыту ...
 • Синявский, Ю.А.; Туйгунов, Д.Н.; Дерипаскина, Е.А.; Сарсембаев, Х.С.; Бармак, С.М.; Редько, В.А. (Алматинский Технологический Университет, 2021-03)
  В статье излагаются сведения по разработке новых функциональных снеков на основе местного традиционного и нетрадиционного сырья. Уникальность состава снеков связана с присутствием в рецептуре сухого кобыльего и верблюжьего ...
 • Kakimov, A.; Mayorov, A.; Baikadamova, A.; Kabdylzhar, B.; Suychinov, A.; Yessimbekov, Zh. (Almaty technological university, 2021-03)
  Bone processing is an urgent task of rational use of meat industry waste. Disposal of cattle bones can be carried out by different methods. Various methods are used for processing bone raw materials, such as mechanical ...
 • Туганова, Б.С.; Исаева, К.С.; Кажибаева, Г.Т. (Алматинский Технологический Университет, 2021)
  В статье представлены данные по результатам проведенных теоретических и экспериментальных исследований по подбору сырья и компонентов рецептуры нового вида функционального мягкого сыра на основе смеси молока сельскохозяйственных ...
 • Kalimoldina, L.M.; Abdykarimova, A.P.; Alipbaev, A.N. (Almaty technological university, 2021)
  In the present study the precipitation of casein from the various milk samples such as cow milk, goat milk were studied. The technique of precipitation of casein is used to predict the protein content in the milk samples. ...
 • Оспанов, Ә.Ә.; Тимурбекова, А.К.; Алмаганбетова, А.Т. (Алматы технологиялық университеті, 2020)
  Мақала коэкструдирленген тамақ өнім-дерін өндіруде дәнді дақылдардың дәнінен дайындалған көп дәнді ұн қоспаларын механикалық өңдеу әдісінің оңтайлы режимдерін ғылыми негіздеуге арналған. Даярлық дәрежесі жоғары өнімдерді ...
 • Изтилеуов, М.К.; Оспанов, А.Б.; Искакова, Ж.А.; Дуйсенбекова, О.О. (Алматинский Технологический Университет, 2020)
  Целью данного исследования было разработать тип йогурта с использованием кобыльего молока (10, 20, 50 и 100%) вместо коровьего с добавлением растительного компонента в виде тыквы и сравнить их характеристики. Комбинирование ...
 • Сенгирбекова, Л.К.; Сыздыкова, Л.С. (Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, 2020)
  Берілген мақалада әртүрлі жарма қосылған көкөніс дәмтағам консервілерінің рецептуралары мен олардың сапасын бағалау нәтижелері көрсетілген. Зерттеу барысында көкөніс дәмтағам консервілерінің ассортиментін кеңейту мақсатында ...
 • Satayeva, Zh.I.; Tayeva, A.M. (Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, 2020)
  This research aims to study the degree of hydrolysis, determining the nature of protein hydrolyzates, which determine their size and molecular weight by the method of electrophoregram. In this research, a camel pancreas ...
 • Диханбаева, Ф.Т.; Жексенбай, Н.; Алимарданова, М.К.; Мухтарханова, Р.Б.; Нагин, А.В.; Писториус, Г.Г. (Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, 2020)
  Был определен аминокислотный состав полумягкого сыра Качотта, производимый в ТОО «Stella Alpina». Установлено, что он содержит большое количество белка и жиров, является биологически ценным продуктом. Энергетическая ценность ...
 • Бегділдаева, Н.Ж.; Ахметсадықова, Ш.Н.; Құдайбергенова, А.K.; Ахметсадықов, Н.Н. (Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, 2020)
  Қазақстанда сапалы құс еті мен жұмыртқаға сұраныстың өсуіне байланысты экологиялық таза өндіріске көшу өзекті болып табылады. Құс фабрикаларында пробиотиктерді қолдану өнімнің қауіпсіздігі мен экономикалық тиімділікті ...
 • Ахлан, Т.Б.; Жумалиева, Г.Е.; Мулдабекова, Б.Ж. (Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, 2020)
  Бұл мақаладa зертханaлық жағдaйда бидaй ұны құрамынa жүгерi ұны және Urtica dioca l. ұнтағы қолдaнылып, замaнауи технолoгиялық рецептурaға сaй дайындaлған өнімнiң физикaлық және химиялық сипатамалaры зерттелдi. Ғылыми ...
 • Якияева, М.А.; Жакатаева, А.Н.; Изтаев, А.И.; Маемеров, М.М.; Мулдабекова, Б.Ж. (Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, 2020)
  Мақала мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балаларға арналған функционалдық қасиеттері бар ет қосылған өнімдерді зерттеуге арналған. Cапалы ет өнімін жасау бойынша ингредиенттік құрамның үйлесушілілігін ескеріп ...
 • Киябаева, А.Т.; Оңғарбаева, Н.О.; Жаппарова, Н.Қ. (Алматы технологиялық университеті, 2020)
  Жұмыста Қазақстан селекциясының күздік және жаздық формадағы тритикале астығының ферментативті белсенділігін зерттеу ұсынылған. Ферменттердің белсенділігі эксперименталды түрде анықталды: амилолитикалық, протеолитикалық, ...
 • Казангельдина, Ж.Б.; Изтелиева, Р.А.; Байболова, Л.К.; Альберто, С.С.; Рскелдиев, Б.А. (Алматинский Технологический Университет, 2020)
  В статье приведены результаты микробиологических, физико-химических исследований и качества безопасности рыб семейства окуневых. Анализ экспериментальных данных показывает, что в белке мяса окуня и судака присутствуют ...
 • Изтаев, А.; Турсунбаева, Ш.А.; Якияева, М.А.; Маемеров, М.М. (Алматы технологиялық университеті, 2020)
  Мақалада жұмсақ бидайдың 5 және класқа жатпайтын топтарынан алынған нанның сапалық көрсеткіштеріне ионозондалған судың әсері зерттелген. Нәтижесінде, ионозондалған су нанның көлемі мен кеуектілігін арттыруға, ақуызы мен ...
 • Юсупова, Г.Т.; Құрманғалиева, Д.Б; Ланцева, Н.Н.; Шадьярова, Ж.К. (Алматы технологиялық университеті, 2020)
  Мақалада сүт шикізатының және одан жасалатын өнімнің қауіпсіздігіне байланысты халықаралық стандарттардың 7 қағидаттарына талдау жасалды. Еліміздің шаруашылық-тарында өндірілетін өнімнің сапасын қамтамасыз ету жүйесінің ...
 • Шадьярова, Ж.К.; Курмангалиева, Д.Б; Ланцева, Н.Н.; Юсупова, Г.Т. (Алматы технологиялық университеті, 2020)
  Мақалада ешкі сүтін сақтау кезінде температураның технологиялық және микро-биологиялық көрсеткіштерге және екі сатылы термиялық өңдеудің биотехнологиялық көр-сеткіштерге әсер ету нәтижелері берілген. Мақаланың практикалық ...
 • Оразов, А.Ж.; Бозымов, К.К.; Байбатыров, Т.А. (Алматы технологиялық университеті, 2020)
  Бұл мақалада қазақ бактриан тұқымды түйе сүтінен өздігінен ашыту процесі нәтижесінде алынған шұбаттың басымды микрофлорасын зерттеуге және сипаттауға ба-ғытталған. Шұбат сынамалары құрамында микроағзалардың ішінде сүтқышқылды ...

View more