Репозиторий АТУ

2. Технология продуктов питания

2. Технология продуктов питания

 

Новые поcтупления

 • Байболова, Л.К.; Хаймулдинова, А.К.; Асиржанова, Ж.Б. (Алматы технологиялық университеті, 2022-1)
  Бұл мақалада ет консерві өнімдердің қауіпсіздігін талдайтын сынақ зертханаларда біліктілікті тексерудің, зертханааралық салыстырмалы сынақтар мен біліктілікті тексеру бағдарламалары туралы түсініктер берілген. Семей ет ...
 • Nazimbekova, A.E.; Tlevlessova, D.A; Kayrbaeva, A.E. (Almaty technological university, 2022-1)
  The knowledge of the grinding processes of the pulp of fruits and vegetables is not sufficient. In this article, we examined the processes of destruction, grinding, mixing the pulp of watermelon. The criterion equations ...
 • Мурсалыкова, М.Т.; Какимов, М.М.; Касенов, А.Л.; Искаков, Б.М. (Алматинский Технологический Университет, 2022-1)
  В последние годы широкое применение получила перспектива совершенствования процесса прессования сафлорового масла. Предварительное отделение шелухи от ядра способствует повышению масличности перерабатываемого масличного ...
 • Қали, М.Қ.; Токаев, С.Д.; Әлтайұлы, С. (Алматы технологиялық университеті, 2022-1)
  Мақала мазмұны қазіргі таңдағы барлық қоғам салауатты өмір салтын насихаттайтындығымен тығыз байланысты. Бұл ұғымға ет өнімдерінің ерекше маңызы бар – дұрыс тамақтану да саналады. Өнімнің рецептурасын өндіру барысында ...
 • Kozhabekova, G.А.; Mukhtarkhanova, R.B.; Shingisov, A.U. (Almaty technological university, 2022-1)
  The article presents the results of a study of combined milk. According to the organoleptic evaluation, combinations of cow's and mare's milk were selected in the ratio of 50:50 and 80:20, according to the revealed ...
 • Alexeyeva, N.V.; Satayev, M.I.; Azimov, A.M.; Samonin, V.V.; Abdizhaparova, B.T. (Almaty technological university, 2022-1)
  The application of infrared drying in the technology of production of dried fruit from macrocarpous purple cherry plum has been described in the paper. The employment of large-fruited purple cherry plum as the main raw ...
 • Байболова, Л.К.; Хаймулдинова, А.К.; Асиржанова, Ж.Б. (Алматы технологиялық университеті, 2021-4)
  Бұл мақалада ет және ет өнімдердің қауіпсіздігін талдайтын сынақ зертханаларда біліктілікті тексерудің, зертханааралық салыстырмалы сынақтар мен біліктілікті тексеру бағдарламалары туралы түсініктер берілген. Судағы ...
 • Кулажанов, К.С.; Диханбаева, Ф.Т.; Жаксыбаева, Э.Ж.; Есенова, А.Б.; Есіркеп, Е.Г. (Алматы технологиялық университеті, 2021-4)
  Сүтқышқылды өнімдерінің ішінде геродиетаға ұсынылған түрлері аса көп емес. Солардың ішінде, зығыр ұны қосылған түйе сүтінен өнідірілген сүзбе массасының құрылымдық сипаттамасына алғаш рет зерттеу жүргізілді. Нәтижесінде, ...
 • Женисбекова, А.А.; Тулепова, М.Қ.; Диханбаева, Ф.Т.; Мухтарханова, Р.Б. (Алматы технологиялық университеті, 2021-4)
  Соңғы жылдары түйіршікті сүзбе өнімдерінің технологиясының сапасын жақсарту, дайын өнімнің биологиялық және тағамдық құндылығын, сақтау мерзімін арттыру үшін өсімдік майын қосып жетілдіру перспективасы кеңінен қолданылуда. ...
 • Abdizhapparova, B.T.; Khanzharov, N.S.; Pankina, I.A. (Almaty technological university, 2021-02)
  The role of European documents in the development of learning outcomes is described in the paper. In addition to the main European documents describing the qualification level of graduates, the sectoral frameworks provide ...
 • Абдушукуров, Ж.А.; Кекибаева, А.К. (Алматы технологиялық университеті, 2021-02)
  Қазіргі таңда әлем үшін құрғақ құлмақпен құлмақтау үрдісін қолдану жаңа технология болып саналады. Құлмақты енгізудің мұндай тәсілі тұрақсыз хош иісті майларды сақтауға мүмкіндік береді. Құрғақ құлмақпен құлмақтау ашыту ...
 • Синявский, Ю.А.; Туйгунов, Д.Н.; Дерипаскина, Е.А.; Сарсембаев, Х.С.; Бармак, С.М.; Редько, В.А. (Алматинский Технологический Университет, 2021-03)
  В статье излагаются сведения по разработке новых функциональных снеков на основе местного традиционного и нетрадиционного сырья. Уникальность состава снеков связана с присутствием в рецептуре сухого кобыльего и верблюжьего ...
 • Kakimov, A.; Mayorov, A.; Baikadamova, A.; Kabdylzhar, B.; Suychinov, A.; Yessimbekov, Zh. (Almaty technological university, 2021-03)
  Bone processing is an urgent task of rational use of meat industry waste. Disposal of cattle bones can be carried out by different methods. Various methods are used for processing bone raw materials, such as mechanical ...
 • Туганова, Б.С.; Исаева, К.С.; Кажибаева, Г.Т. (Алматинский Технологический Университет, 2021)
  В статье представлены данные по результатам проведенных теоретических и экспериментальных исследований по подбору сырья и компонентов рецептуры нового вида функционального мягкого сыра на основе смеси молока сельскохозяйственных ...
 • Kalimoldina, L.M.; Abdykarimova, A.P.; Alipbaev, A.N. (Almaty technological university, 2021)
  In the present study the precipitation of casein from the various milk samples such as cow milk, goat milk were studied. The technique of precipitation of casein is used to predict the protein content in the milk samples. ...
 • Оспанов, Ә.Ә.; Тимурбекова, А.К.; Алмаганбетова, А.Т. (Алматы технологиялық университеті, 2020)
  Мақала коэкструдирленген тамақ өнім-дерін өндіруде дәнді дақылдардың дәнінен дайындалған көп дәнді ұн қоспаларын механикалық өңдеу әдісінің оңтайлы режимдерін ғылыми негіздеуге арналған. Даярлық дәрежесі жоғары өнімдерді ...
 • Изтилеуов, М.К.; Оспанов, А.Б.; Искакова, Ж.А.; Дуйсенбекова, О.О. (Алматинский Технологический Университет, 2020)
  Целью данного исследования было разработать тип йогурта с использованием кобыльего молока (10, 20, 50 и 100%) вместо коровьего с добавлением растительного компонента в виде тыквы и сравнить их характеристики. Комбинирование ...
 • Сенгирбекова, Л.К.; Сыздыкова, Л.С. (Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, 2020)
  Берілген мақалада әртүрлі жарма қосылған көкөніс дәмтағам консервілерінің рецептуралары мен олардың сапасын бағалау нәтижелері көрсетілген. Зерттеу барысында көкөніс дәмтағам консервілерінің ассортиментін кеңейту мақсатында ...
 • Satayeva, Zh.I.; Tayeva, A.M. (Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, 2020)
  This research aims to study the degree of hydrolysis, determining the nature of protein hydrolyzates, which determine their size and molecular weight by the method of electrophoregram. In this research, a camel pancreas ...
 • Диханбаева, Ф.Т.; Жексенбай, Н.; Алимарданова, М.К.; Мухтарханова, Р.Б.; Нагин, А.В.; Писториус, Г.Г. (Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, 2020)
  Был определен аминокислотный состав полумягкого сыра Качотта, производимый в ТОО «Stella Alpina». Установлено, что он содержит большое количество белка и жиров, является биологически ценным продуктом. Энергетическая ценность ...

View more