Репозиторий АТУ

1. Факультет пищевых технологий

1. Факультет пищевых технологий

Новые поступления

 • Kenenbay, SH.Y.; Badmaeva, I.I.; Sovetkalieva, ZH.R. (Almaty technological university, 2022-4)
  Proper nutrition can give us health, longevity and beauty. It assumes that the body regularly needs the necessary amount and many nutrients such as proteins, carbohydrates, fats, water, minerals, vitamins should be supplied ...
 • Кырыкбаева, Ш.Т.; Калибеккызы, Ж.; Жакупбекова, Ш.К.; Бейсембаева, А.Х.; Силыбаева, Б.М. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Мақалада қазірігі нарықтық экономика жағдайында өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін табиғи өсімдік өнімін жинай отырып, одан экологиялық таза әрі экономикалық жағынан қарағанда тиімді тағам өндірісінде шикізат ...
 • Жакупбекова, Ш.К.; Қалибекқызы, Ж.; Майжанова, А.О.; Кырыкбаева, Ш.Т.; Бейсембаева, А.Х. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Мақалада Шығыс Қазақстан облысының кәсіпорындарында өндірілетін «Құрт» ұлттық өнімін зерттеу нәтижелері келтірілген. Ксенобиотиктердің өсімдіктермен, жануарлармен, тамақ өнімдерімен және сумен бірге ағзаға түсуі, ...
 • Машанова, Н.С.; Мухамбетов, Г.М.; Каримова, Г.К.; Ниязбекова, Р.К.; Сатаева, Ж.И.; Смагулова, М.Е.; Ибжанова, А.А. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Бұл мақалада жоғары сапалы бидай ұнтағын зығыр күнжарасымен ішінара алмастыру арқылы алынған макарон өнімдерінің сапалық көрсеткіштері қарастырылады. Себебі, зығыр күнжарасының энергетикалық құндылығы жоғары, құрамы ...
 • Бекболатова, М.Б.; Шаймерденова, Д.А.; Чаканова, Ж.М.; Изтаев, А.И.; Сарбасова, Г.Т.; Искакова, Д.М.; Есмамбетов, А.А.; Махамбетова, А.А. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  В статье дана общая характеристика хлебопекарных добавок и улучшителей, виды, цели и технология использования. Представлены показатели качества и безопасности хлебопекарных добавок. Рассмотрены в качестве добавок тонкодисперсные ...
 • Алашбаева, Л.Ж.; Кенжеходжаев, М.Д.; Боранкулова, А.С.; Мынбаева, А.Б.; Арысова, М.Ф. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Соңғы кездері дамыған елдерде жоғарғы сұрыпты ұннан дайындалған нан өнімдеріне қарағанда өңген дәннен, тұтас дәнді ұндардан және түрлі шикізат қоспалары негізінде дайындалған нан өнімдері сұранысқа ие. Тұтас дәнді бидай ...
 • Казангельдина, Ж.Б.; Байболова, Л.К.; Изтелиева, Р.А.; Альберто, С.С. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  В данной статье показана целесообразность разработки технологии получения деликатесной икры судака, содержащей растительные добавки. Целью данного исследования является разработка рецептуры и технологии приготовления ...
 • Урбанчик, Е.Н.; Шаршунов, В.А.; Галдова, М.Н.; Шустова, Л.В. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  В настоящее время большое количество публикаций и исследований направлено на разработку функциональных, обогащенных и биологически активных продуктов питания. Рациональное использование зерновых ресурсов является основой ...
 • Жакупова, Г.Н.; Тултабаева, Т.Ч.; Нуртаева, А.Б.; Кундызбаева, Н.Д.; Сагандык, А.Т. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  Производство сывороточных напитков вызывает интерес во всех странах с развитой молочной отраслью. Основа напитков – молочная сыворотка – является ценным вторичным сырьем молочной промышленности, которую утилизирует далеко ...
 • Искаков, Б.М.; Какимов, М.М.; Сатаева, Ж.И.; Мурсалыкова, М.Т. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Бұл мақалада Қазақстанның агроөнеркәсіптік саласын дамытудың басты бағыттарының бірі болып табылатын перспективалы майлы дақылдар, оның ішіндегі мақсары майы өндірісінің өзектілігі мен маңыздылығы сипатталған. Жұмыстың ...
 • Алламбергенова, З.Б.; Сакипова, З.Б.; Алиев, Н.У.; Кадырбаева, Г.М.; Жумашова, Г.Т.; Отрадных, И.Г.; Съедина, И.А. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  По прогнозам Всемирной организации здравоохранения на мировом рынке фармацевтических препаратов доля лекарственных средств растительного происхождения составляет более 40 %. Выраженная тенденция роста фитопрепаратов может ...
 • Есенгазиева, А.Н.; Каймбаева, Л.А.; Узаков, Я.М.; Чернуха, И.М.; Кузембаева, Г.К. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  «Протепсин» - құрамында қышқыл протеиназалар кешені бар жануарлар табиғатының ферменттік препараты ет өнеркәсібінде ет шикізатын өңдеу үшін қолдануға арналған. Препараттың ферменттік құрамы ет өнімдерін алу технологиясында ...
 • Саидов, А.М.; Калитка, Д.А.; Молдахметова, З.К.; Екатеринская, Е.М.; Жангабылова, Н.Д.; Балгужинова, Ж.Е. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Салауатты өмір салты өзінің танымалдылығының шыңында, сондықтан өндірушілерді салауатты және теңдестірілген тамақтану принциптеріне сәйкес келетін жаңа өнімдерді жасау қызықтырады. Макарон өнімдері көптеген елдердің ...
 • Мухаметов, А.Е.; Аскарбеков, Э.Б.; Ербулекова, М.Т.; Сейсеналы, М.Е. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Бұл мақала теңдестірілген құрамы бар майонез өндірісін дамытуға арналған. Майонез күнделікті нарықта адамның тамақтану рационының 3,3% - ын алады. Соңғы жылы майонез ассортиментінің өсуіне қарамастан, осы түрдегі өнімдерге ...
 • Абдулгамитова, А.Е.; Смыков, И.Т. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  Одной из главных проблем переработки козьего молока являются малые надои, сезонность, необходимость накопления определенного количество козьего молока для переработки, трудности с транспортировкой из отдаленных районов. ...
 • Мыржыкбаева, А.Д.; Хастаева, А.Ж.; Бектурганова, А.А.; Омаралиева, А.М.; Жамурова, В.С. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Қазақстан Республикасы халқының денсаулығына елеулі әсер ететін маңызды факторлардың бірі – толыққанды ақуыздарды, дәрумендерді, макро және микроэлементтерді жеткіліксіз тұтынудан және олардың ұтымсыз арақатынасынан туындаған ...
 • Нуртаева, А.Б.; Утарова, Н.Б.; Ақшораева, Г.Д.; Мыктабаева, М.С.; Абилова, М.Б. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Мақалада амарант, зығыр, күріш, қарақұмық ұндарының негізгі қасиеттері мен сипаттамалары және құрама ұн негізінде глютенсіз нан алу нәтижелері көрсетілген. Құрама ұндардың физикалық-химиялық қасиеттері анықталды және жаңа ...
 • Шингисов, А.У.; Алибеков, Р.С.; Еркебаева, С.У.; Майлыбаева, Э.У.; Тастемирова, У.У. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  Исследованиями установлено, что в процессе сушки наблюдаются различные периоды сушки: например, для сортов яблок первый период времени сушки составляет 5,45...6,10 часов, а для сортов груш 6,12...6,25 часов. Продолжительность ...
 • Шингисов, А.У.; Алибеков, Р.С.; Еркебаева, С.У.; Габрильянц, Э. А.; Тастемирова, У.У. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  В статье разрабатывается методика проведения экспериментальных исследований по вакуумной сушке сортов яблок, груш и малины, произрастающих в южных регионах Республики Казахстан. Проведены экспериментальные исследования и ...
 • Ибраимова, С.Е.; Уажанова, Р.У.; Мулдабекова, Б.Ж.; Мухтарханова, Р.Б.; Изтелиева, Р.А. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Мақалада нан өнімдерінің физика-химиялық құрамын, антиоксиданттық белсенділігін жоғарылату мақсатында өсімдік шикізатын қолдану қарастырылды. Өсімдік шикізаты ретінде арша жемістерінің ұнтағы (Juniperus communis L) таңдалды. ...

View more